Alejandro  55 år  
Magnus  13 år  
Joachim  35 år  
Angelica  13 år  
Maryam  25 år