Michael  45 år  
Sander  16 år  
Alejandro  55 år  
Sol Carmela  30 år  
Alea  7 år  
Monika  57 år